Entry: Läroplanen vs. Sweden Rock Festival Wednesday, January 25, 2006I en text om vilka rutiner som gäller för verksamheten på en förskola någonstans i mellansverige står det bland annat att läsa: "Vikarie sätts inte alltid in. Respektive förskola gör den bedömningen."

Detta gäller vid frånvaro av ordinarie personal. Man kan lätt få för sig att det betyder att det står det aktuella arbetslaget fritt att själva avgöra huruvida man vill ta in en vikarie eller "täcka upp" för varandra. Men det är lite mer komplicerat än så.

Det som inte nämns explicit i texten, är de omständigheter under vilka den bedömning man talar om måste göras. Hur det aktuella arbetslaget bär ett ekonomiskt ansvar, där man grovt förenklat tvingas välja mellan att ta in en vikarie eller spara de pengarna för att istället kunna köpa in lite nytt pedagogiskt material till verksamheten - men riskera att slita ut sig istället.

Kommunen - eller om det är skoldistriktet - har beslutat att inte budgetera för vikarier. Det betyder att alla utgifter för vikariat tas ur respektive verksamhets budget. Och då beslutet att ta in vikarie eller inte läggs på personalen, uppstår en komplicerad situation.

Om en av medlemmarna i arbetslaget bestämmer sig för att utnyttja sin rätt att ta ledigt för att t.ex. åka på Sweden Rock Festival, försätter han verksamheten i en ekonomiskt och arbetsmiljömässigt komplicerad situation. Att det inte är önskvärt med vikarier framgår tydligt av budgeteringen. Och att låta verksamheten drabbas ekonomiskt p.g.a. en privat önskan om att lyssna på hårdrock och dricka öl, är knappast att tänka på.

Det blir en moralisk fråga, där egenintresset ställs mot kollektivets (och i förlängningen - individens eget) välmående. Att kalla in en vikarie är därför i de flesta fall uteslutet. Då kvarstår att begära att arbetskamraterna bär en tillfälligt tyngre börda - men vem känner sig ha rätten att på det sättet ställa sig över sina medarbetare? Återigen en moralisk fråga, där den enskilda individen bär allt ansvar.

Och då har vi inte tagit konsekvenserna för barnen i akt. Man kan diskutera om det överhuvudtaget är bra att i vissa lägen kalla in en vikarie, men det går knappast ifrågasätta att en verksamhet med decimerad personalstyrka håller betydligt sämre kvalitet än en komplett sådan.

Mitt uppdrag som lärare i förskolan omfattas av LpFö 98. En långhelg i Blekinge, med hårdrock, fylla och smuts omfattas inte av detta uppdrag - och att ta ledigt för att delta i dylika excesser (med de konsekvenser jag beskrivit ovan) kan nog t.o.m. ses som kontraproduktiva.

Betyder det att jag är olämplig som lärare om jag inte säljer min Sweden Rock-biljett omgående?

-Janne

   3 comments

En liten tant
January 28, 2006   11:48 AM PST
 
Låter inte klokt att inte ha budgeterat för vikarier. Lagstadgade rättigheter som semester och sjukskrivning borde inte kunna hanteras som en fråga för arbetslagets ork och vilja att täcka upp för varandra. Var finns facket i frågan? Jag undrar hur mansdominerade arbetsplatser i kommunen har det?!?
Självklart ska du ta semester och göra det du vill. Troligen blir du en ännu bättre förskollärare om du får vara ledig, göra sånt som är viktigt för dig. Unga män och för all del även unga kvinnor har ett visst behov av leråkrar med halvt raserade tält och dånande musik. Tids nog blir ni också medelålders och stannar hemma eller bor på hotell. Men då med minnena i bagaget och en större förståelse för vad det innebär att vara ung. Vilket i sin tur gör er till ännu bättre pedagoger som håller hela arbetslivet ut.
Janne
January 29, 2006   05:19 PM PST
 
Tack för sympatin! :)

Och jag har inte tänkt på fackets inställning till detta. Det måste jag faktiskt ta reda på...
Fredrik Jeppesen
May 5, 2006   09:02 AM PDT
 
Att åka på Sweden Rock har naturligtvis inget med Lpfö98 att göra, särskilt de excessliknande momenten. Jag vet....var där i fjol och ska dit igen.

Men min reflektion i övrigt är väl att det sällan är bra med för barnen okända dagsvikarier, om man inte med det menar att man tar i "barnvakter" där förväntningen på att de under den dagen inte skapar pedagogiska under.

Varför inte plocka in en pigg pensionär eller två den dagen och bjuda dem på lunch. De skulle älska det.

Jag menar en dags excess borde inte bli en akademisk fråga. Å andra sidan är det nog bra att man för sialogen på arbetsplatsen med ledningen involverad och kommer överens om hur man vill ha det.

Fd Rektor och Sweden Rock Excessking

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments