I STATENS TJÄNST

I Statens tjänst var en kritisk, ifrågasättande och lätt filosofisk blogg om förskolan i synnerhet och skolan i allmänhet. Här funderade, reflekterade och diskuterade jag min identitet och yrkesroll som lärare/pedagog - samtidigt som jag försökte bidra till att skapa en mer nyanserad bild av skola/förskola än den som skildrades (och fortfarande skildras) i media.

Idag är bloggen nedlagd/flyttad till Lancefestivalen istället.

Nödvändig information: Den här sajten använder sig av s.k. "cookies", och allt material som finns att läsa här är upphovsrättsskyddat enligt "Creative Commons"... /Janne


<< February 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
rss feed

Monday, February 13, 2006
"Lättare få höga betyg i friskolor"

Sveriges Radio rapporterar att det är lättare att få höga betyg i friskolor. Åtminstone om man läser rubriken. Men läser man hela artikeln (eller notisen - den är väldigt kort), så blir man snart varse att det inte är friskolorna det hänger på, utan eleverna.

Så varför väljer man att sätta en sådan rubrik? Den är missvisande, även om den förstås samtidigt är korrekt. De elever som har "kraft och kunskap att jämföra skolor och välja den bästa", väljer uppenbarligen friskolor. 

"Kraft och kunskap" - det vill säga de elever som har både motivation och förmåga att skaffa sig höga betyg baserade på kunskaper och insikt. De väljer friskolor och därmed rusar friskolorna till toppen av betygsstatistiken. Enkel matematik, kan tyckas.

Men ändå vinklas rubriken så att det antyds att det skulle vara "lättare" att få höga betyg i friskolor. "Lättare" i betydelsen att man kan glida igenom skolan på en räkmacka och ändå få godkända betyg. Man antyder oegentligheter.

Dessa antydningar leder i sin tur till att tolkningar om att pedagoger och ledning på dessa friskolor skulle vara beredda att bortse från sitt uppdrag. Att de inte bara är beredda att fuska, utan också gör det. Att de sätter högre betyg än eleverna förtjänar.

I förlängningen innebär det att man helt enkelt sågar friskolorna som alternativ skolform. Eller om man vänder på det - hyllar den statliga skolan som den enda, rätta vägen till kunskap.

Det finns en inbyggd problematik i det att en initiativrik, ambitiös och intellektuell elit samlas i alternativa bildnings- och fostringsanstalter istället för i de statskontrollerade motsvarigheterna. Det talas till exempel om segregering och klasskillnader. Men det främsta problemet torde väl ändå vara anledningarna till att de ambitiösa eleverna känner sig tvingade att lämna statsskolan och söka sig till (de bättre) alternativen.

Och vad kan det bero på?

Vad är det för fel på statens skolor?

Förslag, någon?

-Janne


Posted at 17:35 by Janne

Magistern
February 13, 2006   07:18 PM PST
 
Bra inlägg, Janne och eftersom jag själv jobbar på en friskola skulle det bli jäv om jag hävdar "kraft och kunskap".

Tror dock att det inte bara gäller studiemotiverade elever med förmåga som söker sig till friskolor, utan även elever som har svårigheter i en kommunal skola. De (med föräldrars inverkan) söker sig till ett bättre(?) alternativ.

Tror heller inte att det är något fel på de kommunala skolorna, generellt sätt, men de har aldrig behövt motivera sin egen existens, då de kunnat fortsätta bedriva en undermålig undervisning, trots massiv kritik. För det har inte funnits ngt alternativ.
Janne
February 13, 2006   08:12 PM PST
 
Det är sant att det inte är en särskilt homogen grupp som söker sig till friskolor. Och ibland kanske det t.o.m. är föräldrarna som passar in på min "profil", istället för eleven själv.

Sedan är ju det här med uppkomsten av alternativ till skolan intressant. Istället för att fråga sig varför behovet av alternativ uppstått, angriper man alltså alternativen. Med alla till buds stående medel.

Det känns lite panikartat...
Håkan
February 14, 2006   03:53 PM PST
 
jag tycker det verkar vara så att friskolor ofta har en mer genomarbetad tolkning av läroplanen och kursplanerna. de kommunla skolorna lever kvar i förgångna planer och släpar på en massa stoff som inte behöver undervisas idag. när man slår vakt om stoffet slår man samtidigt vakt om de gamla kunskapskraven samtidigt som man i viss mån har tagit till sig en del nya krav. detta sammantaget skulle kunna leda till att man faktiskt sätter högre betyg i många friskolor, men att de ligger rätt i sin bedömning och att man sätter för låga betyg i många kommunala skolor. eleverna är smarta och därför väljer de friskolorna.

min erfarenhet baserar sig dels på studiebesök och en informationsdag på vittra skolor och dels på att jag har arbetat på tre kommunala skolor. dessutom har jag pluggat på sälutbildningen där jag diskuterade med mina kursare som jobbade på olika skolor så jag har en ganska bra bild av hur det ser ut på olika skolor.
Janne
February 14, 2006   07:33 PM PST
 
"Tradition" är lite av ett skällsord i min värld. Och tyvärr tror jag att det är just traditionen, arvet, som gör att skolan har svårt att hänga med i utvecklingen. Och nu börjar man bli omsprungen av friskolorna, som bär på ett lätt och traditionsfritt bagage....
Magistern
February 14, 2006   07:51 PM PST
 
"Jag tycker det verkar vara så att friskolor ofta har en mer genomarbetad tolkning av läroplanen och kursplanerna. de kommunla skolorna lever kvar i förgångna planer och släpar på en massa stoff som inte behöver undervisas idag."

Kan inte annat än hålla med Håkan. Detta är heller inget som jag tror, utan som gammal lärare i den kommunala skolan, vet!
Marg
February 15, 2006   05:45 PM PST
 
Hör och häpna - flera kompisar vittnar om hur deras betyg steg från VG till MVG när de bytte från den närmsta kommunala skolan till en friskola. Utan att de själva tyckte att de gjorde något extra. Sedan kan man ju alltid diskutera om lärarna på den kommunala skolan satte för låga betyg eller om lärarna på friskolan satte för höga. Kompisarna var i alla fall nöjda och glada.

Målen är öppna för tolkningar, och jag tror inte att man generellt kan säga att kommunalanställlda lärares tolkningar av styrdokumenten är fel och friskolelärarnas är rätt. Kulturen som råder på skolan, hur lärarsnacket går, vilken inställning personalen har till eleverna men också till sig själva, tror jag inverkar en hel del på betygssättningen. Alltså andra saker som inte alls har att göra med hur den enskilde eleven uppfyller målen - vilket också är en tolkningsfråga. Det är alltid trevligare att fria än fälla, och hur man hanterar gränsfall blir till tumregler för hur man hanterar nästa gränsfall - man vill ju inte göra orättvisa bedömningar. Satte jag MVG på henne måste jag i rättvisans namn göra det för honom också.

Jag menar inte att friskolelärare generellt resonerar på detta sätt, men det är ett förhållningssätt som lärare jag träffat intar. Och om flera lärare gör det så stärker man varandra i att det är okej, och vi får en betygsglidning där man kanske inte kräver att alla MVG-kriterier ska vara uppfyllda för att en elev ska få det högsta betyget. Man kan ju alltid göra en välvillig tolkning av elevens kunskaper och kompetens.
Janne
February 15, 2006   07:07 PM PST
 
Absolut! Betygsättning är resultatet av en mängd tolkningar - från läroplanstolkningen till bedömningen av hur den enskilda eleven presterat i relation till målen och de egna förutsättningarna.

Man kan alltså inte jämföra två elevers lika kunskaper och hävda att deras olika betyg är resultatet av den ena eller andra skolans felaktiga betygsättning. Betyg skall vara universellt (eller åtminstone nationellt) objektiva, och samtidigt ta full hänsyn till den individuella kontexten.

Vi måste alltså utgå från att båda skolorna sätter korrekta betyg. Men faktum kvarstår: Elever i friskolor får - statistiskt sett - högre betyg än motsvarande elever i kommunala skolor.

Och varför är det så?
Magistern
February 15, 2006   09:17 PM PST
 
"Satte jag MVG på henne måste jag i rättvisans namn göra det för honom också." Det är möjligen en diskussion som förs i en kommunal skola, och inget som jag känner igen.

Jag tror också att många kommunala skolor bedömer elever utifrån kriterier och kunskapsmål som inte finns i den nationella kursplanen. Mål som baseras på något som läraren o skolan anser att eleven ska kunna, eftersom skolan alltid har undervisat så. Friskolor, åtminstone den jag jobbar på (för att inte generalisera allt för mkt), följer läro-o kursplanen. punkt. Så ett VG på en skola som inte följer läroplanen kan mkt väl vara ett MVG på en friskola eller en annan kommunal skola. Eller tvärtom, givetvis.

När det gäller jämförelser mellan skolor, kan jag utgå från vad mina senaste år 9 elever presterar på gymnasiet. De gick ut -04. De elever som nådde MVG i olika ämnen behåller de betygen på gymnasiet. Oavsett vilken skola de går på. Men det är klart, de elever som preciss nådde godkänt i matte, har upplevt att det varit svårt med det på gymnasiet. Så vi har väl inte alla rätt, men det kan också bero på att gymnasieskolorna inte heller följer läroplanen och kräver kunskaper som faktiskt inte är nödvändig för eleven när de börjar på gymnasiet.Marg
February 16, 2006   02:46 PM PST
 
Den grundläggande skillnaden tror jag inte består i att friskolelärare generellt skulle göra en "bättre" eller "mer korrekt" tolkning av målen eller av elevens kunskaper, utan helt enkelt vilken grundsyn man har på skolans, elevernas och lärarnas generella kompetens. Har man en vi-är-bra-på-den-här-skolan-anda tror jag att det i sig genererar högre betyg. Uppfattningen kan stödjas och bekräftas dels i att antagningspoängen är höga, dels att avgångsbetygen är höga. Varför sänka den positiva självbilden? Jag tror också att denna positiva och självförstärkande självbild (som blir en självuppfyllande profetia) är mycket vanligare på en friskola än på en kommunal skola. Detta är bara min egen tes och ni får gärna försöka föra i bevis att tesen är fel!
Janne
February 16, 2006   09:29 PM PST
 
En bra självbild är en mycket stark grund för det mesta. Och med det sagt kan vi vända oss mot den kommunala skolan och snabbt konstatera hur usel självbild man har.

Och nu skall friskolorna sänkas också. Jag drar osökt paralleller till Jantelagen...
Marg
February 17, 2006   07:37 PM PST
 
Betygen ska inte grundas på och motiveras av självbilden - dålig eller bra spelar ingen roll.
Janne
February 18, 2006   03:18 PM PST
 
Jag menade att självbilden påverkar betygen, vare sig man vill det eller inte:

Som elev i en "dålig" skola med "dåliga" lärare är det svårt att bli "bra".
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry