I STATENS TJÄNST

I Statens tjänst var en kritisk, ifrågasättande och lätt filosofisk blogg om förskolan i synnerhet och skolan i allmänhet. Här funderade, reflekterade och diskuterade jag min identitet och yrkesroll som lärare/pedagog - samtidigt som jag försökte bidra till att skapa en mer nyanserad bild av skola/förskola än den som skildrades (och fortfarande skildras) i media.

Idag är bloggen nedlagd/flyttad till Lancefestivalen istället.

Nödvändig information: Den här sajten använder sig av s.k. "cookies", och allt material som finns att läsa här är upphovsrättsskyddat enligt "Creative Commons"... /Janne


<< January 2006 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
rss feed

Wednesday, January 25, 2006
Läroplanen vs. Sweden Rock Festival

I en text om vilka rutiner som gäller för verksamheten på en förskola någonstans i mellansverige står det bland annat att läsa: "Vikarie sätts inte alltid in. Respektive förskola gör den bedömningen."

Detta gäller vid frånvaro av ordinarie personal. Man kan lätt få för sig att det betyder att det står det aktuella arbetslaget fritt att själva avgöra huruvida man vill ta in en vikarie eller "täcka upp" för varandra. Men det är lite mer komplicerat än så.

Det som inte nämns explicit i texten, är de omständigheter under vilka den bedömning man talar om måste göras. Hur det aktuella arbetslaget bär ett ekonomiskt ansvar, där man grovt förenklat tvingas välja mellan att ta in en vikarie eller spara de pengarna för att istället kunna köpa in lite nytt pedagogiskt material till verksamheten - men riskera att slita ut sig istället.

Kommunen - eller om det är skoldistriktet - har beslutat att inte budgetera för vikarier. Det betyder att alla utgifter för vikariat tas ur respektive verksamhets budget. Och då beslutet att ta in vikarie eller inte läggs på personalen, uppstår en komplicerad situation.

Om en av medlemmarna i arbetslaget bestämmer sig för att utnyttja sin rätt att ta ledigt för att t.ex. åka på Sweden Rock Festival, försätter han verksamheten i en ekonomiskt och arbetsmiljömässigt komplicerad situation. Att det inte är önskvärt med vikarier framgår tydligt av budgeteringen. Och att låta verksamheten drabbas ekonomiskt p.g.a. en privat önskan om att lyssna på hårdrock och dricka öl, är knappast att tänka på.

Det blir en moralisk fråga, där egenintresset ställs mot kollektivets (och i förlängningen - individens eget) välmående. Att kalla in en vikarie är därför i de flesta fall uteslutet. Då kvarstår att begära att arbetskamraterna bär en tillfälligt tyngre börda - men vem känner sig ha rätten att på det sättet ställa sig över sina medarbetare? Återigen en moralisk fråga, där den enskilda individen bär allt ansvar.

Och då har vi inte tagit konsekvenserna för barnen i akt. Man kan diskutera om det överhuvudtaget är bra att i vissa lägen kalla in en vikarie, men det går knappast ifrågasätta att en verksamhet med decimerad personalstyrka håller betydligt sämre kvalitet än en komplett sådan.

Mitt uppdrag som lärare i förskolan omfattas av LpFö 98. En långhelg i Blekinge, med hårdrock, fylla och smuts omfattas inte av detta uppdrag - och att ta ledigt för att delta i dylika excesser (med de konsekvenser jag beskrivit ovan) kan nog t.o.m. ses som kontraproduktiva.

Betyder det att jag är olämplig som lärare om jag inte säljer min Sweden Rock-biljett omgående?

-Janne


Posted at 18:41 by Janne

Janne
January 29, 2006   05:19 PM PST
 
Tack för sympatin! :)

Och jag har inte tänkt på fackets inställning till detta. Det måste jag faktiskt ta reda på...
 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments
Previous Entry Home Next Entry